سفال مینا

در ساخت سفالینه های مینایی خمیر سفال تغییر می كند گل رس سیلیكات آلومینیوم آبدار است كه سفال از آن ساخته می شود خاك چینی یا كائولین خالص ترین نوع این خاك است . عناصر دیگری مثل سدیم ، پتاسیم ، كلسیم ، منیزیم اگر همراه این خاك باشند ناخالصی های آن به حساب می آیند .
برای ساخت سفالینه های مینایی از خمیر شیشه یا خاك چینی استفاده می شود . كاربرد مینا تنها در حالت مطلوب و بر سطحی مشابه با شیشه انجام پذیر می باشد ، همین كه مینا كاری بر روی سفالهای یخت و اغلب حاوی كائولین زیاد تكامل یافت ساخت ظروف با لعاب مینایی امكان پذیر گردید ، بدین ترتیب ظروف لعابدار سدهء ششم هجری قابلیت تزیین مینا كاری را پذیرا بود .كه نمونه های ویژه ای در دوران سلجوقی مشاهده می نماییم . و محتملا حدود سالهای 495 تا 545 هجری در كاشان كه در آن سفالها گرد كوارتز با كائولین آمیخته می شد و سفال با بدنه ای شفاف به وجود می آمد كه به خصوص برای كنده كاری بدنه چنان كه باید محكم و مقاوم بود

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش یک نتیجه